Ads

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI NHẤT

Thanh Toán 10% ký Văn Bản Thỏa Thuận

Khách hàng được ngân hàng hỗ trợ cho vay 65% lãi suất 0% trong vòng 2 năm 

Khách hàng thanh toán 100% được chiết khấu 10% theo dòng tiền thanh toán sớm

Bình luận