TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017
  • slideshow
Hotline
GIỚI THIỆU DỰ ÁN
VINHOMES CENTRAL PARK
VINHOMES GOLDEN RIVER
TIẾN ĐỘ
THƯ VIỆN ẢNH
Quảng cáo

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER - Ngày 16/06/2017 - Tổng quan

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VINHOMES GOLDEN RIVER
 

 

  • The Victoria: Các căn giai đoạn 1,2 đã hoàn thành. Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô, hoàn thiện.
  • The Luxury 6: Đến sàn tầng 37.
  • The Luxury 5: Đang thi công đến sàn tầng trệt.
  • The Aqua 1: Đến sàn tầng 50.
  • The Aqua 2: Đến sàn tầng 43
  • The Aqua 3: Đến tầng Kỹ thuật mái 42
  • The Aqua 4: Đã đổ xong tầng mái

1. The Victoria: Các căn giai đoạn 1,2 đã hoàn thành.

 

victoria1_thang6_2017

 

Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô, hoàn thiện.

 

victoria2_thang6_2017

victoria3_thang6_2017

 

1. Lux 6: Đến sàn tầng 37.

lux6_thang6_2017

 

2. Lux 5: Đang thi công đến sàn tầng trệt.

 

lux5_thang5_2017

 

1.  Aqua 1: Đến sàn tầng 50.


aqua1_thang6_2017

 

2.  Aqua 2: Đến sàn tầng 43

 

aqua2_thang6_2017

 

3. Aqua3: Đến tầng Kỹ thuật mái 42

 

aqua3_thang6_2017

 

4. Aqua4: Đã đổ xong tầng mái

 

aqua4_thang6_2017

 


Dự án cùng loại

Back-top